Paradigma: İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çıkardığı hakemli açık erişimli akademik bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanmaktadır. Yayın hayatına GJEBS (Global Journal of Economics and Business Studies) olarak 2012 yılında (ISSN: 2147-415X) başlamış olup 2022 yılında isim değişikliğine (ISSN: 2822-5570) gidilmiştir. 

Paradigma: İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi; EBSCO HOST, Index Copernicus International, Proquest, SOBIAD, Google Scholar ve DRJI veri tabanlarında taranmaktadır.