Paradigma: İktisadi ve idari Araştırmalar Dergisi, iktisadi ve idari bilimlerle ilişkili alanlarda bilim insanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek nitelikli çalışmalarının paylaşıldığı ve yayıldığı akademik bir platform oluşturarak alanının önde gelen dergilerinden biri olmayı amaçlamaktadır. 

Elektronik dergimiz,  İktisadi ve İdari Bilimlerin İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ile bu bilimlere bağlı ana bilim dallarında ve bu bilim dallarıyla ilişkili disiplinler arası konularda ortaya konulan eserlere açıktır.

Kabul Edilen Çalışma Türleri