Makale Gönderimi

Dergimize gönderilecek makalelerin kabulü Dergipark üzerinden yapılmaktadır. 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/paradigmaiiad

 

Yazım Kuralları

• Dergimize gönderilecek çalışmalar paylaşılan şablona uygun şekilde hazırlanmalıdır, aşağıda belirtilen ana kurallara da dikkat edilmelidir.
• Yazılar MS Word programında A4 boyutunda tüm kenarlardan 1,27 cm sayfa boşluğu olmalı (dar sayfa düzeni) ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Tüm metin, öz ve kaynakça da dahil olmak üzere 12000 kelimeyi geçmemelidir.
• Özet Times New Roman yazı tipinde 8 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. En az 150 en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır. En az 3 en fazla da 5 anahtar kelime belirlenmelidir.
• Ana metin Times New Roman, 11 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Ana başlıklar aynı yazı tipi ve puntoda kalın (bold) yazı tipi ile yazılmalıdır. Alt başlıklar aynı puntoda ve italik olarak yazılmalıdır.
• Paragraf başlarında girinti olmamalı, paragraflardan sonra ise boşluk 6nk olmalıdır. Yalnızca 40 kelimeyi geçen doğrudan blok alıntılar bir satır boşluk sonrasında sol kenardan 1,25cm girintilenerek yazılmalıdır.
• 40 kelimenin altındaki doğrudan alıntılamalarda alıntı tırnak işareti içerisine alınmalı, farklı yazı tipleri kullanılmamalıdır.
• Metin içerisinde özellikle vurgulanmak istenen ifadeler/terimler italik yazı tipi ile belirtilmelidir.
• Resimler yüksek çözünürlüklü ve baskı kalitesinde taranmış olarak çalışmaya eklenmelidir.
• Tablolara başlık numaraları verilmeli ve isimlendirilmelidirler. Tablonun adı ve numarası tablonun üstünde yer almalı, varsa tabloya dair kaynak tablonun hemen altında belirtilmelidir. Tablo isimlerinin her bir kelimesi büyük harf ile başlamalıdır.

Şablon
Telif Hakkı Devir Formu