DERGİ SAHİBİ

Gümüşhane Üniversitesi

adına imtiyaz sahibi

Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK

hizeybek@omu.edu.tr

 

Baş Editörler

Doç. Dr. Gizem AKBULUT YILDIZ

gizemakbulut@gumushane.edu.tr

Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt ÇİÇEN
ybcicen@gumushane.edu.tr

 

Alan Editörleri

Prof. Dr. Salih AKKANAT                      salihakkanat@gumushane.edu.tr

Prof. Dr. Metin AKSOY                          metinaksoy@gumushane.edu.tr

Prof. Dr. Fatih DAMLIBAĞ                     fdamlibag@gumushane.edu.tr

Doç. Dr. Hasan Mahmut KALKIŞIM       hmkalkisim@gumushane.edu.tr

Doç. Dr. Emel YILDIZ                             emel.yildiz@yahoo.com

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed TÜMAY        mtumay@gumushane.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Furkan GÜNAY    hamdifurkangunay@gumushane.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜRDAL LİMON       elif.gurdal@gumushane.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KENEK              gokhankenek@gumushane.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk YALÇIN                selcuk.yalcin@gumushane.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İmren Pınar DÜLGAR     pinardulgar@gumushane.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi Umut DENİZLİ                udenizli@gumushane.edu.tr 

 

YAYIN VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Hasan AYAYDIN                        Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nihat YILMAZ                             Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hasan ALACACIOĞLU              Münster University, Almanya

Prof. Dr. Ekrem CENGİZ                           Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İskender PEKER                         Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Nuri BALTACI                             Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Pınar HAYALOĞLU                     Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Suat Hayri ŞENTÜRK                 Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Ferhat ÖZBEK             Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Murat DONDURAN                    Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Cemal ZEHİR                             Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Fazıl KAYIKÇI                             Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Selay Giray YAKUT                    Marmara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Reinhard MEYERS                     Münster University, Almanya

Prof. Dr. Tevfik ERDEM                            Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Veli YILANCI                              Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Cemil ERASLAN                        Yalova Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ                     Yalova Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Feyyaz ZEREN                            Yalova Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mahmut TEKÇE                          Marmara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İlhan EROĞLU                            Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Dilek TEMİZ                                 Çankaya Üniversitesi, Türkiye