Değerli Araştırmacılar,

29 Ekim 1923’te bağımsızlık mücadelesini kazanarak ilelebet varlığını taçlandıran Cumhuriyetimizin 100. Yılı münasebetiyle Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak “Paradigma: İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi“ bünyesinde “Cumhuriyetimizin 100. Yılına Armağan Özel Sayısı” çıkarılması planlanmaktadır. Bu özel sayıda, İktisadi ve İdari Bilimleri kapsayacak bilimsel nitelikteki tüm yayınlara yer verilecektir.

1) Özel sayıya gönderilecek olan çalışmalar, DergiPark sistemi (https://dergipark.org.tr/tr/journal/3969/submission/step/manuscript/new) üzerinden yüklenmelidir.

2) Özel sayıya gönderilecek olan çalışmaların Paradigma: İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisinin yayın ilkeleri ve yazım kurallarına (https://dergipark.org.tr/tr/pub/paradigmaiiad/writing-rules) uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu kapsamda hazırlanmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Özel sayıya gönderilen çalışmalara “Bu çalışma Cumhuriyetimizin 100. Yılına Armağan Özel Sayısı için gönderilmiştir” ibaresi eklenmelidir. Bu ibareyi “Editöre Notlar” bölümünden de ayrıca iletebilirsiniz.


Makale Gönderme Son Tarihi: 30 Ağustos 2023
Özel Sayı Yayın Tarihi: 29 Ekim 2023