Yeni sayımız yayınlanmıştır. Dergipark sayfamızdan erişebilirsiniz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/paradigmaiiad/issue/81635